Hồ Văn Tâm

Chuyên Gia Công Nghệ
Kinh nghiệm
Chuyên gia
Ngày gia nhập
04/09/2017

5.0 / 6 tổng số đánh giá

Đánh giá của Khách Hàng